Program wyborczy – pomysły i poglądy

Wstęp

Nazywam się Marcin Rosiński. Uważam, że Polska powinna wspierać swoich obywateli, a nie zmuszać ich do codziennej walki o przetrwanie w tym dziwnie skonstruowanym systemie. Jestem patriotą, ale jak dotąd nic nie zrobiłem dla swojego kraju poza płaceniem podatków. Celem założenia tej strony jest chęć podzielenia się moimi pomysłami na to, jak powinno wyglądać państwo. Przedstawiam tu swój Program wyborczy. Najważniejszą rzeczą według mnie jest myślenie o Polsce jako o wspaniałym i potężnym narodzie. To myśl o dobrobycie Polski musi być zachowana w umysłach wszystkich Polaków.

Marcin Rosiński. Program Wyborczy
Marcin Rosiński. Program Wyborczy

Program wyborczy:

Reforma podatkowa

Reforma podatku dochodowego

Nie da się z dnia na dzień zlikwidować tych podatków nie zastępując ich innymi albo nie obcinając wydatków. Dlatego moim pomysłem jest wprowadzenie podatku obrotowego. Poziom podatku powiedzmy 3% wszystkich wpływów firmy czy osoby fizycznej. Firma, która zarobi 10 000 000 płaci 300 000 podatku obrotowego, z kolei firma która zarabia 50 000zł zapłaci 1500zł podatku. Nie może wyprowadzić zysków za granice, bo nie może sobie nic odliczyć. Ktoś zarabia 10 000 zł płaci 300zł i jest sprawiedliwie. Można by tez było zastosować podatek w skali od 1 do 5% dla różnych branż. Nadal był by to bardzo prosty podatek. Za usługi można by było pobierać 5%. W przypadku kopalni czy huty gdzie koszty są wysokie należało by wprowadzić 1% podatku.

Jak widzimy w poniższej tabeli, że podatek od osób fizycznych za rok 2019 stanowi bardzo dużą część wpływów budżetowych. Po zastosowaniu podatku obrotowego należałoby wprowadzić taki procent od przychodu, aby był zgodny z uzyskiwanym podatkiem od dochodu. W następnej kolejności przy obniżaniu wydatków państwa obniżalibyśmy procent podatku przychodowego od osób fizycznych.

WyszczególnienieWpływy budżetowe w tys. złW tym kwoty zaległości budżetowych ściągniętych w drodze egzekucji w tys. zł
Podatek dochodowy od osób prawnych bez odliczenia udziałów dla jednostek samorządu terytorialnego50 886 436217 809
Podatek dochodowy od osób fizycznych bez odliczenia udziałów dla jednostek samorządu terytorialnego121 972 9971 210 190
Podatek od towarów i usług (VAT)180 891 7513 527 310
Podatek od niektórych instytucji finansowych4 700 3790
Podatek akcyzowy72 395 92041 323
Podatek od gier2 336 574115
Podatek od wydobycia niektórych kopalin1 536 5090
Podatki zniesione370
Cła4 409 0002 130
wpływy do budżetu 2019

Dane z www.gov.pl

VAT

VAT celowo obniżyłbym do 15%, byłoby to możliwe jedynie przy jednoczesnej redukcji wydatków publicznych. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować VAT. Ważne jest, aby ustalić podatek na takim poziomie, aby zapewnić optymalne wpływy do budżetu. Krzywa Laffera wskazuje, że optymalne opodatkowanie nie jest ani za niskie, ani za wysokie. Według mojej opinie VAT na poziomie od 15% do 17% jest optymalny. W miarę bogacenia się Polskiego społeczeństwa można by ujednolicić stawki podatkowe do 15% także na żywność, co zniosłoby wiele paradoksów podatkowych i uprościłoby rozliczanie.

Akcyza

Podatek akcyzowy stosowałbym jako podatek od zachowań niepożądanych w społeczeństwie. Brak akcyzy na paliwa wodorowe, stopniowa likwidacja akcyzy na paliwa pozostałe, wysoka akcyza na papierosy, alkohol, leki chemiczne, narkotyki oraz broń. Oczywiście wpływy na poziomie 72 395 920 stanową bardzo ważny składnik podatków. Nie można nawet myśleć o raptownym zniesieniu akcyzy na wszystkie produkty. Ale stopniowa eliminacja podatku akcyzowego z takich towarów jak paliwo, przyczyniłoby się do pozostawienia w rękach obywatela większej ilości wolnych środków do dyspozycji. Podniósłbym akcyzę na papierosy i alkohol oraz po legalizacji narkotyków wprowadziłbym wysoką akcyzę na te środki. Wprowadziłbym też akcyzę na e-papierosy.

Akcyzę od samochodów ujednoliciłbym do jednego poziomu bez rozróżnienia na silnik. Wprowadziłbym progi akcyzowe na samochody w zależności od wieku samochodu. Dokładnie 1% od wieku samochodu.

  • Dla nowych bez przebiegu brak akcyzy
  • Dla jednorocznych z przebiegiem co najmniej 5000 km 2% akcyzy
  • Dla samochodów 7-letnich 14%.

i tak aż do 24 lat. Dla samochodów ponad 25 lat akcyza 0% rejestrowanych jako samochody zabytkowe. Brak akcyzy na samochody elektryczne i napędzane wodorem.

Obecne stawki wyglądają tak:

Gwarancja dla firm

Mój program wyborczy to przede wszystkim gospodarka. Każda firma, która rozpoczyna swoją działalność ma mieć 100% gwarancji że przez okres 10 lat nie ulegnie zmianie prawo odnośnie jej działalności. Nie zostaną podwyższone podatki, opłaty, ani nie zostanie ta działalność zdelegalizowana. Pewność sfery prawa w każdym zakresie także prawa pracy. Gdy ktoś otwiera firmę w 2020 roku to stosuje się do niego to prawo aż do 2030 chyba że przedsiębiorca będzie chciał inaczej. W dzisiejszym czasie oprócz nadmiernej biurokracji to właśnie element związany z niepewnością prawa w zastosowaniu do biznesu jest największą przeszkodą do rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

 Podatek „bykowe”

Ten podatek funkcjonuje w wielu krajach. Jego formy są różne, w Niemczech na przykład nie posiadając dzieci płacimy wyższe podatki. Automatycznie jesteśmy przerzuceni na wyższy pułap podatkowy. Podatek bardzo słuszny moim zdaniem tym bardziej przy obecnych problemach z demografią. Na pewno pomógłby w sfinansowaniu 500+

ZUS

Pierwszym krokiem byłaby informatyzacja ZUS do takiego poziomu, żeby można było zredukować zatrudnienie do 50% obecnego poziomu. Płace w ZUS zamrożone. Wprowadziłbym stopniowy plan likwidacji emerytur państwowych do roku 2050r. Tak, aby młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy mogli sami zaoszczędzić pieniądze. Należałoby oczywiście też wprowadzić program edukacji finansowej. Tak, aby można było wyedukować społeczeństwo.

Pierwszym krokiem byłoby przeliczenie płacy z okresu przed 1990 do realnych płac w gospodarce obecnie. Następnie zminimalizowanie wypłat emerytur do stanu wpływów do ZUS ze składek od przedsiębiorców i pracowników. Tak, aby do roku 2050 brak emerytur z systemu państwowego.

Stopniowe zmniejszanie, a następnie likwidacja składki do ZUS. Wycofanie się z publicznego systemu emerytalnego do 2050 roku to główny punkt programu ratowania gospodarki.

Socjal

Całkowite nastawienie na wycofanie się z systemu państwa opiekuńczego do roku 2050. Likwidacja wszelkich świadczeń socjalnych do roku 2050. Razem z wycofaniem się z państwowych emerytur, likwidowałbym po kolei wszystkie zasiłki socjalne. Obowiązek wspierania osób, które tego potrzebują przejęły by organizacje pozarządowe które były by finansowane przez przedsiębiorstwa które płaciły by za to niższe podatki.

Zakłady opieki zdrowotnej:

Przekształcenie opieki zdrowotnej na niepubliczną, z tym że szpitale jako nieruchomości pozostają w rękach państwa. Prywatny właściciel ma prawo dzierżawić szpital na preferencyjnych warunkach. Brak możliwości wyprzedawania polskiego majątku (nieruchomości szpitali) w ręce prywatnych właścicieli.

Każdy obywatel wpłacałby na swoją kartę pacjenta 300zł, zamiata na obecny NFZ. Z tej karty nie mógłby płacić za nic innego niż tylko usługi opieki zdrowia. Każda wizyta byłaby płatna z tego konta. W chwili jak człowiek nie miałby środków na koncie, bo powiedzmy musiałby przejść skomplikowaną operację Państwo udzielało by pożyczki nie oprocentowanej. Dodatkowo każda osoba musiałaby mieć pakiet ubezpieczenia medycznego prywatnego, które gwarantowałyby zwrot w przypadku wystąpienia poważnych zachorowań lub urazów. Oraz wypłatę odszkodowania za niezdolność do pracy.

Przychodnie całkowicie prywatne.

Środki do pielęgnacji takie jak bandaże płatne w formie abonamentu taka jak w Wielkiej Brytanii.

500+

Dopłatę 500+ zamieniłbym na podatek ujemny i stosował jako odliczenie do podatku tak jak jest to robione z kwotą wolną. Osoba posiadająca 1 dziecko miałby do odliczenia 500zł z podatku miesięcznie niezależnie od dochodów.

Szkoły

Program wyborczy odnośnie do szkół wyższych i średnich podobnie jak szpitale, prowadzenie przedsiębiorstwa (studiów i szkoły średniej) w rekach prywatnych, majątek, czyli nieruchomości w rękach Państwa. Dotacje jedynie dla zdolnych uczniów.

Zawodówki nastawione na praktykę, szkoły prywatne i przyzakładowe.

Gimnazja (jeśli już muszą istnieć) w rękach prywatnych z dotacją państwa dla najzdolniejszych uczniów oraz dla biedniejszych rodzin.

Podstawówka w rękach prywatnych z dotacją państwa dla najzdolniejszych uczniów oraz dla biedniejszych rodzin, nieruchomości w rękach Państwa

Szkoła od 1 do 3 klasy (od 6 roku życia do 9 lat) Nauka pisania liczenia i obsługi komputera. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach Państwa

Przedszkole. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach prywatnych.

Żłobek. Całkowicie dotowane przez państwo ale w rękach prywatnych, nieruchomości w rękach prywatnych.

Policja, Prokuratura, Sądownictwo

Finansowana z budżetu państwa

Ratownictwo medyczna

Finansowana z budżetu państwa za pomocą zwrotu kosztów, tam gdzie wchodzi bezpośrednie ratowanie życia.

Wojsko

W programie wyborczym nie może zabraknąć kwestii związanych z obronnością. Bo żaden biznes nie będzie się chciał rozwijać w kraju który ma niestabilną sytuację polityczną. Finansowana z budżetu państwa

Wojsko podzielone na 2 grupy:

Defensywne 200 000 żołnierzy

A Obrona terytorialna, wojsko 40 000 żołnierzy oraz organizacji paramilitarne 40 000 ludzi.

B Wojsko obrony kraju, 120 000 zawodowych szeregowych i odpowiednia liczba oficerów i generałów. W armii duży nacisk na wojska specjalne, drony powietrzne, lądowe i wodne.

Ofensywne

Wojska zawodowe w liczbie 60 000 żołnierzy, które funkcjonowałyby jako armia najemna. Cała organizacja wynajmowałaby żołnierzy dla innych armii jako najemników na całym świecie. Najemnik nie może walczyć przeciwko Polsce ani jej obywatelom, ani działać w żaden sposób przeciw interesom polski. Przychody z działalności służyłyby do finansowania armii ofensywnej i defensywnej. Duży nacisk na wojska specjalne.

Obowiązkowe przeszkolenie dla każdego mężczyzny i kobiety z obsługi broni, zachowania podczas wojny i kataklizmów, samoobrony. Pierwsze szkolenie wojskowe w szkole na lekcjach przysposobienia obronnego.

Każdy obywatel obowiązkowo musi posiadać broń złożoną w depozycie albo na specjalnych warunkach w domu.

Egzamin z obronności kraju znajomości broni po skończeniu szkoły średniej lub szkoły zawodowej.

Co roczne 1 dniowe szkolenie przypominające w dogodnym terminie dla obywatela – obowiązkowe.

2 tygodniowe szkolenie na poligonie nie obowiązkowe ale z możliwością wzięcia urlopu w pracy.

Program wprowadzenia rakiet balistycznych a następnie głowic wodorowych. Ilość zależna od możliwości finansowych.

Nakaz zakupu sprzętu wojskowego produkowanego na terytorium Polski jeśli jest to możliwe jeśli nie to budowa fabryk za pomocą partnerstwa publiczno prywatnego.

Rolnictwo

W moim programie wyborczym bardzo duży nacisk kładę na kwestie związane z niezależnością w produkcji rolnej. Państwo, które nie zdoła samodzielnie wyżywić swoich obywateli w czasie pokoju nie ma też szans przetrwać w chwili zagrożenia z zewnątrz. Rolnictwo to strategiczny obszar gospodarki. Jednym z zagadnień jest poruszana przeze mnie jest, sprzedaż ziemi jedynie dla rolników z Unii, ale jedynie dla osób fizycznych nie dla firm i instytucji spekulacyjnych.

Ekologia

Zaprzestanie wprowadzania działań związanych z ograniczaniem emisji CO2. Restrykcje na inne gazy jak metan, siarczany i wiele innych, których emisje należy kontrolować z powodu szkodliwości dla ludzi i środowiska. Lepiej posadzić las wokół fabryki niż zamykać fabrykę. CO2 jest źródłem pożywienia dla roślin w procesie fotosyntezy. Program wyborczy bez poruszania tak istotnej kwestii, jaką jest ekologia nie byłby kompletny.

Nacisk na odnawialne źródła energii i recykling.

Gospodarka

Państwo ma za zadanie najmniej ingerować w gospodarkę. W rekach państwa pozostają jedynie przedsiębiorstwa o charakterze strategicznym, czyli energetyczne, paliwowe i zbrojenia.

Infrastruktura

6a Infrastruktura drogowa całkowicie finansowana z budżetu państwa, wprowadzenie jednolitych opłat za przejazd autostradą, w których byłyby finansowane remonty i budowa nowych odcinków.

Używki

Kawa, herbata, papierosy, alkohol, narkotyki.

Na używki wymienione powyżej były nałożony dodatkowy podatek akcyzowy.

Narkotyki

Całkowita legalizacja marihuany oraz wszystkich narkotyków, których używanie nie wiąże się z procesem chemicznego przetwarzania. Legalizacja używania, hodowania, sprzedaży marihuany na zasadach działalności rolnej i pozarolniczej ewidencjonowanej z akcyzą w wysokości 10zł za każdy gram produktu.

Legalizacja wszystkich narkotyków naturalnych, ale z nadzorem i rejestrem sprzedających, producentów, kupujących i użytkowników. Produkcja i sprzedaż wymagałaby licencji.

Wzrost akcyzy na Alkohol oraz zaostrzenie kar za nielegalną sprzedaż i wytwarzanie.

Papierosy Wzrost akcyzy na tytoń i papierosy oraz zaostrzenie kar za nielegalną sprzedaż i wytwarzanie.

Religia a państwo

W szkole nauczanie religii ale nie tylko katolickiej, w szkołach przedmiot wiedza o religiach świata.

Odrębności państwa od kościoła ale z silnym naciskiem na przywiązanie kulturowe oraz na polską tradycję chrześcijańską.

Odbudowa tożsamości narodowej

Odbudowa tożsamości narodowej na bazie polskiego bohaterstwa, od Słowian przez sukcesy husarii aż do bohaterów 2 wojny światowej, eskadry 303 czy też rotmistrza Pileckiego. Polacy na nowo muszą zrozumieć jakim wspaniałym narodem jesteśmy.

Hymn 

Zmiana na rotę albo inną patriotyczną pieść. Drugi hymn Bogurodzica jak hymn historyczny.

Stolica

Powrót stolicy do Krakowa oraz zaprzysiężenie prezydentów na Wawelu.

Godło

Zmiana korony w godle na zamkniętą z krzyżem, wizerunek orła bardziej groźny tak jak w godle sprzed rozbiorów.

Husaria przed pałac

Utworzenie reprezentacyjnej ciężkiej kawalerii na wzór XV wiecznej husarii. Podobny akcent widzimy w Wielkiej Brytanii w postaci Grenadierów.