Województwo Opolskie

Województwo Opolskie to jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o powierzchni 9412 km² jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Według danych z 31 grudnia 2019 r. było też województwem z najmniejszą liczbą mieszkańców – 982 626 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole.