Europa

Europa część świata zwana kontynentem, leży na półkuli północnej, której część kontynentalna stanowi wraz z Azją kontynent Eurazję.